KCK Eğitim Komitesi: Kültür kırım, dil kırım ve soy kırıma karşı mücadele edeceğiz

114
GÖRÜŞLER

KCK Eğitim Komitesi: Kültür kırım, dil kırım ve soy kırım uygulamalarını bir kez daha mahkum ediyor ve bu uygulamalar karşısında ilerici insanlık ile birlikte Özgürlük Hareketi olarak mücadelemizi zafere dek kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ediyoruz.

HABER MERKEZİ – Yazılı bir açıklama yapan KCK Eğitim Komitesi, 21 Şubat Dünya Anadil Günü’nü kutladı.

KCK Eğitim Komitesi açıklaması şöyle: “21 Şubat ‘Dünya Anadil Günü’, Birleşmiş Milletler tarafından sömürgecilikle mücadele günü ilan edilmiştir. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO da 1999 tarihinde bu günü uluslararası anadil günü olarak belirleyerek, çok dilliliği insanlığın hafızası, ortak mirası ve zenginliği olarak ilan etmiştir.

Toplulukların bütün ilişki ve etkinliklerinde kullandıkları, anlaştıkları ve konuştukları dil, o topluluğun anadilidir. Daha geniş bir tanımla, bir insanın hiçbir eğitime tabi tutulmaksızın ebeveynlerinden, çevresinden ve içinde yetiştiği toplumu aracılığı ile öğrendiği dil, anadili olarak tanımlanmaktadır.

Sömürgecilik, sömürge haline getirdiği halkları ve ülkelerin sadece yeraltı ve yerüstü kaynaklarını talan etmekle kalmamış, aynı zamanda sömürge veya bağımlı halkların kültürlerini, dillerini ve toplumsal değerlerini de yasaklamış, asimilasyon politikalarıyla yok etmeye çalışmış, toplum kırımı dayatarak aşağılamıştır.

İnsan ve toplum varlığının bir parçası, ulusal bilincin uyanması, oluşması ve taşınmasının da bir aracı olan anadile yapılan saldırılar, aynı zamanda bir topluma dayatılan soykırım ve insanlık suçu olarak kabul edilmelidir. Bilimsel verilere göre bugün dünyada 2500 dil yok olmakla karşı karşıyadır. Mezopotamya’nın bir çok kadim dili ya sömürgeci sistemler tarafından yok edildi ya da günümüzde yok olmayla karşı karşıya bırakıldı.

TÜRKİYE’DE BİRÇOK ANADİL YOK OLMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Türkiye’de de başta Kürt dili olmak üzere Asuri-Süryanice, Lazca, Hemşince, Pomakça, Abazaca, Çerkezce ve hatta Türkmence gibi pek çok dil asimilasyon politikaları neticesinde yok olma tehlikesi altındadır.

Çocuk Hakları Sözleşmesinde de açıkça belirtildiği gibi bireyin anadilinde eğitim alması en temel insan haklarından birisidir. Bireylerin kendi anadillerinde eğitim almasının engellenmesi de en büyük insan hakkı ihlallerinden birisidir ve bir insanlık suçudur. Sömürge devletler Kürt halkına karşı her gün bu suçu tüm dünyanın gözü önünde işlemeye devam etmektedirler.

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bu yana Kürt ulusal varlığını, Kürdistan gerçekliğini ve Kürt dilini yok sayarak ağır baskı ve asimilasyon mekanizmalarıyla ve akıl almaz inkâr ve soykırım politikaları temelinde ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Ancak Kürtçe konuşmak, yazmak ve yaşamak için sürdürülen mücadele ağır bedellere rağmen aralıksız biçimde sürdü, sürüyor. Bu onurlu mücadelede Kürt halkı, Özgürlük Hareketi ve Önder Apo öncülüğünde görkemli ve tarihi bir mücadele örneğini vermektedir.

Tarih boyunca sayısız uygarlığa beşiklik etmiş, insanın ilk toplumsallaştığı, dilin ilk geliştiği Mezopotamya topraklarında; bölgenin en kadim dillerinden biri olan ve çivi yazılarında “Kurti”ler olarak geçen Kürtlerin dili ve kültürü yok sayılarak asimilasyondan geçirilmek istenmektedir. Zengin Mezopotamya kültürü ve uygarlığı da yıllardır uygulanan tekçi, inkarcı ve barbar politikalar sonucunda adeta çoraklaşan bir çöle dönüştürülmek istenmektedir. Diller, kültürler ve inançlar karşısında yıllardır süregelen yasakçı zihniyet, bugün AKP-MHP faşist iktidarı tarafından en barbar ve vahşi yöntemlerle sürdürülmektedir.

GÜNÜMÜZDE MİLYONLARCA ÇOCUK ANADİLİNİ KULLANAMIYOR

Dünya Anadili Günü’nde milyonlarca çocuk anadilini kullanamadığı, anadilinde eğitim göremediği için ağır bir mağduriyeti yaşamayı sürdürmektedir. Dolayısıyla bilimsel ve demokratik eğitimin ayrılmaz bir parçası olan farklı anadiller üzerindeki sınırlandırma ve asimilasyon politikalarına son verilmeli, her bireyin ve toplumun kendi anadilinde eğitim ve öğrenim görmesi önündeki bütün engeller ortadan kaldırılmalıdır. Baş döndürücü bir iletişim gerçekliğinin yaşandığı, demokrasi ve insan hakları kavramlarının dillerden düşürülmediği çağımızda, bunun tam tersi bir biçimde dillere ve kültürlere yönelik faşizan ve soykırımcı uygulamalar hiçbir biçimde izah edilemeyeceği gibi bu durumu izaha dönük ifade ve girişimler de aynı uygulamalar kapsamında değerlendirilmelidir.

Bu vesileyle KCK Eğitim Komitesi olarak söz konusu kültür kırım, dil kırım ve soy kırım uygulamalarını bir kez daha mahkum ediyor ve bu uygulamalar karşısında ilerici insanlık ile birlikte Özgürlük Hareketi olarak mücadelemizi zafere dek kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ediyoruz. Bu temelde, tüm farklılıkların, renklerin, dillerin ve kültürlerin özgürce yaşandığı bir dünya ve insanlık ailesinin geliştirilmesi mücadelesi dileği ve umuduyla 21 Şubat Dünya Anadil Gününü kutluyoruz. Halkların ve dillerin önündeki bütün “yasal” ve fiili engellerin kaldırılması için mücadele azim ve kararlılığımızı belirtiyoruz.”

Sonraki Yazı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sanal Medya